รู้จักกับ microBlock IDE เขียนโปรแกรมบอร์ด KidBright ด้วยบล็อกและ Python

microBlock IDE คือ เครื่องมือที่ใช้เขียนโปรแกรมบอร์ด Ki […]