รับสมัครเข้าร่วมเวิร์กช็อป เรียนรู้ KidBright32i และ microBlock IDE ผ่านการทำโครงงาน

เวิร์กช็อปสำหรับผู้สนใจเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม microBlock IDE พัฒนาโปรแกรมให้บอร์ด KidBright32i เน้นการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาโครงงานอย่างง่าย ทั้งโครงงานป้ายไฟวิ่ง โครงงานเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติเมื่อมืด และโครงงานที่พาทุกคนกลับไปวัยเด็กอีกครั้งด้วยโครงงานสุดพิเศษ “เขารักเราหรือเปล่านะ” ร่วมเรียนรู้อย่างจริงจังและเล่นสนุกกับแสงสีเสียงได้ในเวิร์กช็อปนี้


👉 สมัครเข้าร่วมเวิร์กช็อป 👈


เนื้อหา

  1. รู้จักกับบอร์ด KidBright32i เบื้องต้น
  2. รู้จักและใช้งานโปรแกรม microBlock IDE พัฒนาโปรแกรมให้บอร์ด KidBright32i เบื้องต้น
  3. โครงงานป้ายไฟวิ่งด้วยบอร์ด KidBright32i
  4. โครงงานเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติเมื่อมืด
  5. โครงงาน “เขารักเราหรือเปล่านะ”

อุปกรณ์ที่ใช้

ผู้จัดอบรมได้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเวิร์กช็อปครั้งนี้ไว้ให้แล้ว ประกอบด้วย

  1. บอร์ด KidBright32i
  2. สาย USB-C
  3. ไฟแอลอีดีแบบ USB
  4. RGB LED แบบวงกลม 12 ดวง + สายจั้ม
  5. อุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในโครงงาน “เขารักเราหรือเปล่านะ”

อุปกรณ์ทั้งหมดรวมอยู่ในค่าเวิร์กช็อป 1,177 บาทแล้ว และผู้เข้าเวิร์กช็อปจะได้รับอุปกรณ์ทั้งหมดกลับไป

เครื่องคอมพิวเตอร์

ภายในห้องเวิร์กช็อปได้จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลงระบบปฏิบัติการ Windows 10 64 บิต พร้อมติดตั้งโปรแกรม microBlock IDE ไว้ให้แล้ว หากต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง แนะนำให้ติดตั้งโปรแกรม microBlock IDE มาก่อน และติดตั้งไดร์เวอร์ FT231x มาก่อน

สถานที่และเวลา

ห้าง The hub รังสิต (ติดกับห้างเซียร์ รังสิต) ชั้น 2 ห้อง Workshop 2 (งาน MakerFlash)

วัน-เวลา หัวข้อ
30 มกราคม 2564
10.30 – 12.30 น. เรียนรู้ KidBright32i + microBlock IDE ผ่านการทำโครงงาน : ภาคภาษาบล็อก
15.30 – 17.30 น. เรียนรู้ KidBright32i + microBlock IDE ผ่านการทำโครงงาน : ภาคโค้ดไพทอน

 

ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อป

เหมาะสำหรับผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ สามารถเข้าร่วมเวิร์กช็อปนี้ได้